2 خرداد سال 61 بود و او هفده سال و چهار ماه داشت.


ادامه مطلب ...