امروز صبح اولین سحری امسال رو خوردیم؛ طبقه بالا.


ادامه مطلب ...