دل را در کربلایتان

و

روح را در محرمتان

به شما سپردم


و جسم را به عیادت مادر جانبازتان می برم.

والله که تنها معنی زندگی گذر از محرم به فاطمیه است

...

 

پانوشت :

دلم بد جور تنگ محرم است؛ و چه شروعی بهتر از نام حسین علیه السلام .