سلام بر تو ای امام رئوف .


سلام بر تو که رأفتت موج می زند

                                      در دل من ...

                                      در حرم تو ...

 

نشسته ام اینجا، میان خانه ات ...

    خودت مرا خواندی، از میان هیاهوی شهر ...

                              از میان شلوغیِ گناه ...

     خودت دستم را گرفتی و تا به حریمت آوردی ...

وگرنه من کجا و لطافت این آستان کجا ...

فکر میکنم،

قطره یِ نجاست هم در میان دریا پاک می شود، زلال می شود، با دریا یکی می شود،

فکر میکنم،

هر قدر هم که سیاهم و پلید و گناهکار،

                                از قطره کمترم در برابرِ دریای عطوفت و رأفتت

                                                                                             ای امام رئوف ...

بیا و نیست م کن،

                       چون قطره در دریا ...

 

 

پ . ن : حریم رضوی، مسجد گوهرشاد، شب میلاد جواد الائمه علیه السلام .