دوکوهه

و دوکوهه، چون همیشه، استوار و باوقار در قلب زمان و مکان ایستاده است.

دوکوهه از سویی بر آن پیروزمندان همیشۀ تاریخ می نگرد

        و از سویی بر ما متضررین دنیا و عقبی ...

چقدر دلنشین بود صفایی که از شهیدان به جا مانده بود؛ همان شهیدانی که ابتدای عاشقیشان از سر منزل تو بود ...

به یاد حاج همت، به یاد عباس کریمی، به یاد تمام رزمندگان و بسیجیان گمنامت،

خدانگهدار

                                                                                                                  ...

/ 0 نظر / 9 بازدید