راهیان نور

شهدا خواستند و خدا پذیرفت،

و من امسال برای اولین بار میهمان شهیدان بودم.

سال را در کنار دکتر مصطفی چمران تحویل کردم.

و زندگی را با شهدا آغاز کردم.

 

چند مطلب آینده مطالبی است که در این سفر نوشته شده .

همین ...

/ 0 نظر / 11 بازدید