بودن یا نبودن

فکر میکنم مسأله فقط بودن است،

و اینکه اگر نباشم احتمالا بهتر است،

                                 نه، حتما بهتر است ...

احساس می کنم مزاحم دنیا هستم،

            و البته دنیا هم مزاحم من است،

                     دنیا با هر آنچه در آن است ...

تو،

دعا کن برای نیست شدنم ...

/ 0 نظر / 9 بازدید