مسیر

میدان زائر کربلا

مسجد راه کربلا

راه عاشقان، راه کربلا

و مسیر زیارت حسین بن علی علیه السلام از تربت یاران آخرالزمانی اش می گذرد،

و چه توفیقی بالاتر از این ...

به زیارت این مردان میروم، به امید برات کربلا ... 

 

پانوشت :

در مسیرِ سفرِ کربلا، این مسیر نوشته ها این قدر جلب توجه نمی کنند. انگار نصب شده اند برای سوزاندنِ دل .

/ 0 نظر / 10 بازدید