دل

دل را

از ازل تا ابد برای خودت آفریده ای

دل را

به امانت به من سپرده ای

                          تا سالم و عاشق به تو بسپارم

اما

شاید

به دل کم توجه بوده ام

شاید

رسم عاشقی از یاد برده ام

شاید

امانتدار نبوده ام

 

شاید

      باید

            بیشتر عاشق باشم

 

 

                                                                                                                  ...

 

پانوشت :

این متن را در اتوبوسی نوشتم که جسمم را از شهیدان کند و سوی شهر آورد

/ 0 نظر / 7 بازدید