فال

ساقی ایام

 

پ . ن 1 : آنکه رخساره او چشم و چراغ دل ماست          رفت از چشم من و کشت چراغ دل من   ...

پ . ن 2 : نمی دونستم جناب شهریار هم به رقابت با حضرت حافظ مشغول شده ...

/ 1 نظر / 40 بازدید